NDB Bank

All Island

About NDB Bank

Available Jobs

Jobs posted by NDB Bank

Banking
31 May 2024
Valid until: June 7, 2024
Banking
31 May 2024
Valid until: June 7, 2024
Pawning Officer
Nawam
Private
Negotiable
Banking
31 May 2024
Valid until: June 3, 2024
Banking
31 May 2024
Valid until: June 5, 2024
Junior Executive
Nawam
Private
Negotiable
Banking
31 May 2024
Valid until: June 7, 2024
Banking
31 May 2024
Valid until: June 10, 2024
Banking
17 May 2024
Valid until: May 24, 2024
Intern
1 May 2024
Valid until: May 31, 2024
Sales
15 March 2024
Valid until: April 4, 2024
Banking
27 February 2024
Valid until: March 4, 2024
Banking
27 February 2024
Valid until: March 4, 2024
Deputy Manager
Nawam
Private
Negotiable
Banking
23 January 2024
Valid until: January 29, 2024
Associate Manager
Nawam
Private
Negotiable
Banking
23 January 2024
Valid until: January 31, 2024
Intern
All Island
Private
Negotiable
Banking
22 January 2024
Valid until: January 26, 2024
Junior Executive
Nawam
Private
Negotiable
Administrative
15 January 2024
Valid until: January 19, 2024
Junior Executive
Nawam
Private
Negotiable
Administrative
15 January 2024
Valid until: January 20, 2024
Associate Manager
Nawam
Private
Negotiable
Administrative
15 January 2024
Valid until: January 18, 2024
Join NDB Bank
All Island
Private
Negotiable
Banking
15 January 2024
Valid until: December 31, 2024
Chief Manager
Nawam
Private
120,000 LKR
Administrative
17 December 2023
Valid until: December 18, 2023
Banking
17 December 2023
Valid until: December 31, 2023
Industry
Banking
Phone
+94 11 244 888 +94 11 244**** Show
Location
All Island